За нас

Мисията на Промола ЕООД е да свързва фирми и организации с опитни експерти, които разбират техните нужди и проблемите на средата, за  да им предостави най-добрата подкрепа за подготовката и управлението на проекти, връзките с обществеността и стратегическото планиране.

Промола ЕООД осъществява мисията си чрез широка мрежа от контакти с професионалисти от консултантски компании, нестопански организации, образователни и публични институции.

Промола ЕООД ще осигури най-подходящите за вашите потребности експерти в сферата на:

  • Информация за възможностите за финансиране на проектната идея
  • Подготовка на проект
  • Управление на проект
  • Връзки с обществеността – планиране и осъществяване
  • Стратегическо планиране  – проучвания, анализи, установяване на цели, приоритети, индикатори, оценка на рискове
  • Териториално сътрудничество
  • Обучение по управление на проекти, връзки с обществеността, стратегическо планиране, регионално развитие, управление на нестопански организации

Промола ЕООД е в състояние да намери опитни експерти за проектите на:

  • Общини и областни администрации
  • Фирми и нестопански организации
  • Университети и училища

Промола ЕООД може да ви свърже и с надеждни партньори, с които да осъществите своите проектни намерения.